Mission statement

“In afwachting van Jezus wederkomst willen we, als mensen vanuit diverse kerken, gevolg geven aan de opdracht die Hij in eerste instantie aan zijn discipelen en daarmee ook aan ons gaf om getuigen te zijn van zijn leven, zijn sterven en zijn overwinning op de dood.
We richten ons daarbij in eerste instantie op de inwoners van Hattem en directie omgeving, waarbij onze doelgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden en achtergronden, die Jezus Christus niet kennen of van Hem vervreemd zijn, door evangeliserende activiteiten te ontwikkelen en uit te voerenen door anderen hiervoor toe te rusten en te activeren”