Week van gebed in alle Hattemse kerken

Gebedsweek voor de eenheid van de kerken.

Van 15 – 22 januari 2017 wordt opnieuw de gebedsweek voor de eenheid van de kerken gehouden. Het is een prachtige gelegenheid om als christenen in Hattem uitdrukking te geven aan ons verlangen naar kerkelijke eenheid.

Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

 

Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

Thema: “Jouw hand, mijn glimlach”

De afgelopen twee jaar is in het kader van de gebedsweek een gebedsdienst gehouden op de vrijdagavond van die week, onder leiding van alle pastores van Hattem. Dit jaar breiden we dit uit.

Op zondag 15 januari 2017 wordt in  alle geloofsgemeenschappen in Hattem in de zondagse viering aandacht gegeven aan de gebedsweek en het thema.

Verder stelt elke avond een kerk de deuren open voor een gebedssamenkomst van 19.00 – 19.45 uur. Deze bidstond belegt iedere kerk in eigen verantwoordelijkheid. Daarin wordt in deze week iets zichtbaar van de veelkleurigheid van de christenen in Hattem.

We nodigen u van harte uit aan deze avonden deel te nemen.

Maandagavond Andreaskerk, Markt 2, Hattem Van 19.00 – 19.45 uur.

Dinsdagavond Ontmoetingskerk, Van Galenstraat 1, Hattem Van 19.00 – 19.45 uur.

Woensdagavond Baptistengemeente Bethel, Hessenweg 84, Hattem Van 19.00 – 19.45 uur.

Donderdagavond Open Poort, Veldhoeve 1, Hattem Van 19.00 – 19.45 uur.

Vrijdagavond gezamenlijke viering met de pastores uit Hattem in de Parochiekerk, Zuiderzeestraatweg 9 , Hattem. 19.00 – 19.45 uur

 

De week van gebed is een gezamenlijk initiatief van de Raad van kerken en Missie Nederland.

Meer informatie:

http://www.raadvankerken.nl/?b=3954 en https://www.missienederland.nl/wvgthema

Het pastoresconvent Hattem