Hattemers bedankt!

Hattemers hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van Stichting De Fontein.

Deze zamelde levensmiddelen in om Kerstpakketten samen te stellen voor de minima in Hattem, onder het motto: ‘Kerst voor Iedereen’.

Dankzij de hulp van vele Hattemers konden er bijna 100 pakketten worden uitgedeeld. Dit aantal is fors groter dan vorig jaar.  

De goederen druppelden aanvankelijk binnen, maar het werd al spoedig een forse stroom. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven waren gul met hun bijdrage. Behalve levensmiddelen kwamen er ook veel giften binnen, waardoor de actie ook deze keer weer financieel mogelijk gemaakt werd.

Alle gulle gevers hartelijk bedankt voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!

 

We hopen met deze actie een klein lichtje te mogen zijn en op deze manier de liefde van God uit te stralen.